PARİS 

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

10-13 Nisan 2018