Dr. Alma T. AKAJANOVA

Abay Kazak  Milli Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Alia R. MASALİMOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Amanbay MOLDIBAEV

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Ahmet KULAŞ

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Akmaral S. SYRGAKBAYEVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Armağan KONAK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Anatoliy LOGİNOV

Ukrayna  Şevçenko Lugan Milli Üniversitesi

Dr.

A.S. KIDIRŞAYEV

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA

Orleu Milli Kalkınma Enstitüsü

 

Dr. Bahıt KULBAEVA

S.Baybeşev Aktobe Üniversitesi

 

Dr. Bakıt OSPANOVA

H.Ahmet Yesevi  Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

 

Dr. Bayram BOLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Bazarhan İMANGALİYEVA

K.Zhubanov Aktobe Devlet Bölge Üniversitesi

 

Dr. B.K.ZAYADAN

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Botagul TURGUNBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Caner KARAVİT

Mimar Sinan Üniversitesi

 

Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. D.K.TÖLEGENOVA

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Dursun KÖSE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Elvan YALÇINKAYA

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Fethi DEMİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Gulşat ŞUGAYEVA

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

 

Dr. G.I. ERNAZAROVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Hikmet DEMİRCİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

Dr. İsaevna URKİMBAEVA

Abılay Han Uluslararası İlişkiler Üniversitesi

 

Dr. Kalemkas KALIBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Karligash BAYTANASOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. K.A.TLEUBERGENOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Kenjehan MEDEUBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Kenan İLARSLAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Dr. Keles Nurmaşulı JAYLIBAY

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Kulaş MAMİROVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Mahabbat OSPANBAEVA

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Maha Hamdan ALANAZİ

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Mavlyanov ABDİGAPPAR

Kırgızistan Elaralık Üniversitesi

 

Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

 

Dr. Maira MURZAHMEDOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Metin KOPAR

Adıyaman Üniversitesi

 

Dr. Mustafa METE

Gaziantep Üniversitesi

 

Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Han Nadejda

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

 

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

 

Dr. P.S. PANKOV

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Rustem KOZBAGAROV

M. Tınışbayev Kazak Araç ve İletişim Akademisi

 

Dr. Sarash KONYRBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Salima N. KAİRJANOVA                                                                                                      

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

 

Dr. Şara MAJITAYEVA

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

 

Dr. Vecihi SÖNMEZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Dr. Vera ABRAMENKOVA

Rusya Aile ve Eğitim  Çalışmaları Enstitüsü

 

Dr. Yang ZİTONG

Wuhan Üniversitesi

 

Dr. Zeynullina AYMAN

S. Toraygırov Pavlodar Devlet Üniversitesi

 

Dr. Zharkyn BALTABAEVA

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Zongxian FENG

Xi`an Jiatong Üniversitesi