• Doç. Dr. Dinara FARDEEVA - Tataristan Bilimler Akademisi

  • Anna KAMINSKY - Kiev Tıp Üniversitesi

  • Dr. Nizam Ali DASHTI - Tebriz Üniversitesi

  • Doç. Dr. Muhyeddin YOÇUYEV - Azerbaycan Devlet Neft Akademisi

  • Dr. Ahmad Sharif FAKHER - Ürdün Devlet Üniversitesi