KONGREMİZ DOÇENTLİK, YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Kongremizde 5 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.

Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.

Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir.

Kongremiz yeni akademik teşvik kriterlerine uygun değildir.