ÖZET GÖNDERİN

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME

-Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında olmalıdır. PDF formatında gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

-Bildiri özetiniz en fazla 250  kelime olmalıdır

-Times new roman 12 punto

-En az 3 anahtar sözcük olmalıdır. Anahtar sözcük olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

-Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

-Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

-Tüm yazarların email adresleri olmalıdır

-Şekil koşullarına uymayan çalışmalar hakem kurulu tarafından değerlendirmeye katılmamaktadır.

-İntihal oranı tam metinlerde yüzde 20'yi geçen (ithenticate-turnitin) çalışmalar iade edilecektir

Özetinizi gönderirken emailinize mutlaka tüm yazarların cep telefon numaralarını yazınız

DİKKAT:

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası bulunması zorunludur

Özetinizi en geç 12 Şubat 2021 tarihine kadar

karadenizkongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özetinizi aşağıdaki linke tıklayarak indireceğiniz ÖZET belgesine uygun olarak gönderiniz

ÖRNEK  Özet belgesi için tıklayınız