KONGRE ÖDÜLLERİ

Hakem Kurulumuzun titiz değerlendirmesi sonucu ödüller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Değerlendirmede çalışmaların özgünlüğü, bilimselliği, bilime olan katkısının yanısıra sunum tekniklerine uygunluk, hitabet, katılımcılarla pozitif iletişim gibi unsurlar gözönünde bulundurulmuştur. Sıralama, soyadına göredir. Ödüller paylaşılmıştır. Plaketler hazırlanmakta olup, en kısa sürede iletilecektir.

Saygılarımızla

Anadolu Kongre Düzenleme Kurulu

Genç Bilim Ödülü

Sevim GÜLGÜN

Araş. Gör. Ganime Esra SOYSAL

 

 

Bilim Onur Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Lale Sariye AKAN

Doç. Dr. Sibel DUMAN

 

 

 

Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri ile kongrede herhangi bir şekilde görev almış  olanlara ödül  verilmez.