Kongremiz aşağıdaki disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmalara açıktır

Matematik

Mühendislik

Fen Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Veteriner ve Ziraat Bilimi

Spor Bilimi