top of page
KAPAK_İKSAD.png
KAPAK_İKSAD_TAM.png

 

İKSAD

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), Türkiye Merkezli genç ve dinamik bir organizasyondur. Enstitümüz Türkiye’nin yanı sıra başka ülkelerde de bir çok proje yürütmektedir. Farklı ülkeler ve farklı disiplinlerden akademisyenler, bürokratlar, yazarlar, sanatçılar, diplomatlar ve strateji uzmanlarını kadrosunda bulunduran İKSAD, özellikle sosyal araştırmalar, ekonomik kalkınma ve sosyal problem çözümü üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bugün geldiği noktada Türkiye'den yükselen bir Think Tank organizasyonu halini almıştır.

İKSAD, Ulusal ve uluslararası arenada gelişime açık her alanda yeni ilişkiler kurulması, akademik düzeyde organizasyonlara öncülük edilmesi ve desteklenmesi, her eğitim düzeyinde öğrencilerin desteklenmesi ve gelişimine ortam hazırlanması, proje geliştirilmesi ve yönetimi, global gelişmelerin yakından takip edilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların buluşturulması ve benzeri alanlarda sosyal ve endüstriyel gelişime yönelik çalışmalar yürütmektedir. İyi eğitimli ve tecrübeli insan kaynaklarına sahip olan İKSAD, bir çok sosyal ve ekonomik proje yürütmektedir. İşimiz gereği üniversiteler, uluslar arası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yerel yönetimler ve diğer ilgili kuruluşlarla yakın ilişki içerisindedir.

www.iksad.com

 

bottom of page