DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA

Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Mohammad SALEH

Cezayir Ekonomi Enstitüsü 

Doç. Dr. Sehrane KASIMİ

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Zhi Huan Menchuang

Renmin Üniversitesi

Gulgina ŞAMSUTDINOVA

Ufa Devlet Üniversitesi