2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız. Bilindiği üzere 16 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Gerek kongre çağrımızın yapıldığı dönemde ve gerekse de kongre tarihlerinde eski yönetmelik hükümleri yürürlükteydi ve o dönemdeki hükümlere göre bir kongrenin akademik teşvik kapsamında sayılabilmesi için 5 farklı ülkeden bilim insanın kongreye katılarak sözlü sunum yapması yeterli idi. Nitekim kongremiz de eski yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş, sizlerin ve 5 farklı ülkeden bilim insanlarının katılımı ile de verimli  bir şekilde tamamlanmıştır.  

Ancak yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Katılmış olduğunuz kongremiz bu şartı karşılamadığı için (bakanlıklar ve üniversiteler tarafından düzenlenen kongreler de bu şartı karşılayamamaktadır) tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır. Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

Söz konusu yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kaldığı için daha önce web sitemizde belirttiğimiz 20 Ocak 2020 tarihinde kongre kitaplarının yayınını geçici olarak durdurarak sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve çalışmalarımız bugün tamamlanmıştır. Şöyle ki

Teşvikten yararlanmak isteyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Tam metinler ise kongreden bağımsız olarak çıkarılacak olan Editörlü Uluslararası Kitaplarda Uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.  Uluslararası Kitaplar İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından (doçentlik ve teşvik yönetmeliklerine göre tanınmış  7 yıllık uluslararası yayınevidir) elektronik olarak yayınlanacaktır. Bu bölümlerinizi 2021 yılı teşvik başvurularında uluslararası kitap bölümü kategorisinden teşvik için kullanabilirsiniz (2021 yılında yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde). 

Teşvikten yararlanmak istemeyen katılımcılarımızın tam metinleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır.  

2021 yılı için Teşvikten yararlanmak üzere uluslararası kitap bölümü yayınlatmak isteyenler için süreç

1- Bize mail göndererek yalnızca özetinizin kongre kitabında yayınlanmasını istediğinizi, tam metninizin editörlü uluslararası kitapta bölüm olarak yayınlanmasını istediğinizi belirtiniz (en geç 25 Ocak 2020 tarihine kadar bu maili göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde tam metniniz kongre kitabında yayınlanacaktır).

2-  Alanlara göre tam metinler tasnif edilerek editörlü uluslararası kitap taslakları hazırlanacaktır. Kitap bölümü yayını için İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından normal yayın ücreti olan 250 TL kongre katılımcılarımızdan alınmayacaktır. Her bir bölüm için yayın harcı olan 48 TL tahsil edilecektir.

3- Editörlü uluslararası kitaplar 1 Mart 2020 tarihinde yayınlanacaktır

Kongre özet ve tam metin kitapları: 1 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır (herhangi bir ücret söz konusu değildir)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi katılımcıları için yayınlanacak olan Editörlü Uluslararası Kitaplar

- Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Tarih ve Kültür Tartışmaları

- İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimlerde Güncel Değerlendirmeler

- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Farklı Yaklaşımlar (yukarıdaki 3 kitaba girmeyen konular için)

Uygulamalı Bilimler Kongresi katılımcıları için yayınlanacak olan Editörlü Uluslararası Kitaplar

- Fen Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

- Sağlık Bilimlerinde Güncel Değerlendirmeler

- Matematik ve Mühendislik Araştırmaları

ESKİ YAYIN SÜRECİ İLANIMIZ AŞAĞIDADIR

ÖZET VE TAM METİNLERİNİZİN YAYINLANMASI

    

Özetleriniz kongresi sonrası  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır 

Tam Metniniz kongresi sonrası  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır 

(10 Şubat 2020 tarihinde).

 

KONGRE TAM METİN KİTABI'nda yayın dışında tam Metinleriniz için bir alternatif daha sunmaktayız

   SSD JOURNAL: 2016  yılından beri yayında olan Uluslararası Endeksli bir dergidir.Tam metinleriniz hakem sürecini geçmesi şartıyla bu dergide 150 TL ücret karşılığında yayınlanacaktır. www.ssdjournal.org

    EJONS JOURNAL: 2017 yılından beri yayında olan Uluslararası Endeksli bir dergidir. MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ alanında yayın yapmaktadır. Tam metinleriniz hakem sürecini geçmesi şartıyla bu dergide 150 TL ücret karşılığında yayınlanacaktır. www.ejons.co.uk